Географія туризму


Географія туризму - галузь географії, що вивчає територіальні аспекти туризму: умови та ресурси, щоб забезпечити можливості туристської діяльності, види туристської діяльності, туристські установи. Проблеми туризму - предмет вивчення не тільки географії, але й інших наук - економіки, медицини, соціології, психології, з якими вона тісно пов'язана.