Туристичне краєзнавство


Дисципліна "Туристичне краєзнавство" посідає одне з ключових місць у структурі підготовки фахівців з географії й менеджменту туристичної індустрії. Курс тісно пов'язаний з базовими дисциплінами природничо-наукового та гуманітарно-економічного циклів, що викладаються студентам у вищих навчальних закладах України готельно-туристичного профілю, та з предметами спеціалізації. Зокрема, "Туристичне краєзнавство" має найтісніші логічні зв'язки з "Географією туризму", "Економікою туризму", "Основами екскурсійної справи", "Економічною реґіоналістикою" тощо.