Семінарські заняття


СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.14010301 «ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»