Лекції


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.14010301 «ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»