Організація екскурсійного обслуговування

 


Екскурсійна справа як важливий розділ просвітницької роботи серед населення має понад двохсотлітню історію свого розвитку. Екскурсії збуджують інтерес населення до пізнання рідної країни, її історико-культурних та природних пам'яток. Будучи найбільш ефективною формою ознайомлення з видатними пам'ятками давнини і сьогодення, екскурсії є й важливим засобом патріотичного виховання, тому що вчать любити і шанувати свою батьківщину, її історію та культуру. Важливу роль відіграють екскурсії в реалізації пізнавальної функції туризму. Вони є його невід'ємною частиною, разом з тим залишаючись і окремою формою просвітницько-дозвіллєвої діяльності.

Питання екскурсознавства є актуальним і тепер.