Лекції


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.14010301 «ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»